Normal_muzieknoten_noten_klarinet_instrument_muziek

Op de zaterdagavond komt een tv-programma die draait om schoolklassen die muziek maken. Dit is een van de initiatieven van de beweging 'meer muziek in de klas', die zich inzet voor meer muziekonderwijs op de basisschool. De beweging is een idee van Koningin Máxima die sinds gisteren ook erevoorzitter is van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Dat meldt NOS.

Joop van den Ende gaat het programma maken. Hij kondigt aan dat er twaalf uitzendingen komen en een groot programma vlak voor de Kerst. De strijd tussen de schoolklassen zal volgend voorjaar van start gaan en is vanaf volgend najaar te zien op tv. “Competitie kan geen kwaad, dat is goed voor kinderen. Maar het krijgt een andere formule. Het gaat om de inhoud en het plezier dat kinderen hebben in het maken van muziek”, aldus Van den Ende.

De plannen werden bekend gemaakt bij een concert dat kinderen gaven in de Jaarbeurs in Utrecht. Hierbij waren onder andere minister Bussemaker van Onderwijs en Koningin Máxima aanwezig. 'Meer muziek in de klas' is een idee van koningin Máxima. “De wens is zoveel mogelijk kinderen muziekles te geven. Muziek is plezierig om te maken, en het samenspel is goed voor de ontwikkeling van kinderen”, zei Koningin Máxima.

Om muziekonderwijs te stimuleren is het de bedoeling dat scholen gaan samenwerken met fanfares, muziekscholen en conservatoria. Ook worden vakdocenten opgeleid en worden er lesprogramma's ontwikkeld. Onlangs maakte Bussemaker al bekend dat er 25 miljoen euro beschikbaar komt voor scholen om de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. Van den Ende heeft voor dit project ook nog eens 25 miljoen euro ingezameld. 

© Nationale Onderwijsgids