Logo_image002

Wanneer gaat het plagen door leerlingen over in pestgedrag? En wanneer gaat flirtgedrag te ver? Veel leraren, schoolleiders en schoolbestuurders vinden een sociaal veilige school enorm belangrijk. Maar hoe maak je de school sociaal veilig? Het antwoord op die vraag wordt gegeven op de grote landelijke onderwijsconferentie 'Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid' op 16 april in Utrecht. 

Op de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid' wordt de dialoog aangegaan over sociale veiligheid in en om de school en worden kennis en ervaringen gedeeld over een effectieve en schoolbrede aanpak. In interactieve werksessies gaan deelnemers aan de slag met vraagstukken zoals: Wat is wel of niet gewenst gedrag? Hoe ga je om met radicalisering? Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen? Welke aanpak is effectief en hoe werk je samen aan sociale veiligheid?

Er wordt ingezet op een schoolbrede aanpak, een gedeelde visie en op pedagogisch vakmanschap. Op de conferentie gaan de deelnemers samen op zoek naar werkende strategieën en wat er geleerd kan worden van de ervaringen en succesvolle voorbeelden in de praktijk. Hierbij is expliciete aandacht voor de rol en competenties van schoolleiders en leraren, en hoe samen te werken aan sociale veiligheid. In een aantal werksessies komen onderwijsprofessionals zelf aan het woord, of ze gaan zelf aan de slag met lastige situaties of dilemma’s en krijgen ze tips en tools aangereikt voor de onderwijspraktijk.

De conferentie wordt gehouden op donderdag 16 april 2015 van 9.30 tot 16.30 uur in TivoliVredenburg in Utrecht. Sprekers zijn minister Jet Bussemaker van Onderwijs, staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Hein van Asseldonk, vice-voorzitter VO-raad en dagvoorzitter Tarik Yousif, journalist en presentator. De conferentie wordt in opdracht van het ministerie van Onderiwjs georganiseerd door Rutgers WPF, Stichting School & Veiligheid, EduDivers, Soa Aids Nederland, PO-Raad en VO-raad. Meer informatie is hier te vinden.

© Nationale Onderwijsgids