Normal_kinderen_lezen

Het lezen van een boek verliest populariteit onder jongeren. Als de jongeren al lezen, zou dat vooral op social media en nieuwssites zijn. Kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs zouden lezen nog wel leuk vinden, in de bovenbouw wordt dat al minder. In de eerste jaren van het vmbo zou het plezier in lezen nog verder afnemen, blijkt uit onderzoek. Dit meldt Tubantia.

Het onderzoek naar leesplezier en leesvermijding is uitgevoerd door onder andere Cathy van Tuijl van Saxion Hogeschool. De conclusie van het onderzoek is leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en vmbo met minder plezier lezen en leesvermijding ontwikkelen. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren leesactiviteiten ontwijken. In de laatste jaren op het vmbo zou dit ontwijken stabiliseren.

De onderzoekers vinden de uitkomsten over leerlingen op het vmbo zorgelijk. “Leerlingen lopen het risico dat ze te weinig lezen. Daarmee belemmeren ze behoud en de voortgang in technisch en begrijpend lezen. Matige leesvaardigheid heeft ook consequenties voor andere vakgebieden”, aldus de onderzoekers.

© Nationale Onderwijsgids