Logo_logo_download__1_

De Kafkabrigade heeft onderzocht op welke terreinen van het passend onderwijs de risico's op overmatige bureaucratie het grootst zijn. De brigade heeft hulpmiddelen ontwikkeld waarmee de bureacratie voorkomen kan worden. Het ministerie van OCW heeft de onderzoeksopdracht gegeven omdat een van de doelen van passend onderwijs het verminderen van bureaucratie is. Dit meldt passendonderwijs.nl.

De Kafkabrigade heeft in haar onderzoek alleen gekeken naar disfunctionele bureaucratie. Dat is bureaucratie waarbij ingewikkelde en verkeerd ontworpen procedures worden gebruikt en waarbij het perspectief van de ouder of leerling uit het oog verloren wordt. Tegenover disfunctionele bureaucratie staat functionele bureaucratie. Dit is bureaucratie die gericht is op het bieden van duidelijkheid en die mogelijkheden biedt voor individuele oplossingen. Hier in niet naar gekeken.
 
De Kafkabrigade benoemt vier terreinen waarin disfunctionele bureaucratie op de loer ligt. De terreinen zijn: 
  1. het opstellen en uitwerken van het ontwikkelingsperspectief
  2. het inrichten van het onderwijsaanbod in de regio
  3. het uitoefenen van het leraarschap
  4. de samenwerking in de regio met de andere onderwijspartners en de gemeenten
Daarnaast heeft de brigade hulpmiddelen ontwikkeld waarmee medewerkers uit het veld disfunctionele bureaucratie kunnen voorkomen. Voor alle vier de geïdentificeerde risicoterreinen is een handreiking met tips opgesteld. De handreikingen zijn:
Daarnaast zijn er drie workshops ontwikkeld, elk met een eigen handreiking. De workshops zijn:
  • Workshophandreiking Samen werken aan minder regeldruk (170.97Kb, PDF)
  • Workshophandreiking Verbeteren vanuit de praktijk (490.18Kb, PDF)
  • Workshophandreiking Analyseren en inrichten van een klachtenprocedure passend onderwijs (201.88Kb, PDF)
Het volledige rapport van de Kafkabrigade vindt u hier
 
 © Nationale Onderwijsgids