Logo_laks_monitor_logo

Elk jaar neemt het LAKS de LAKS-monitor af: hét tevredenheidsonderzoek voor en door leerlingen. Leerlingen worden via een digitale enquête gevraagd aan te geven hoe tevreden ze zijn over verschillende thema’s die voor hen en voor scholen van belang zijn. Ook worden leerlingen elk jaar gevraagd hun school een rapportcijfer te geven. Dit jaar gaven leerlingen gemiddeld een 6,5 aan hun school. Dat meldt het LAKS. 

In 2024 gaven leerlingen gemiddeld een 6,5 aan hun school. Dat is iets gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren: in 2022 was het een 6,8 en in 2023 een 6,7. Leerlingen in de brugklas, het praktijkonderwijs en het vwo geven gemiddeld de hoogste cijfers, en leerlingen in het vmbo-basis, vmbo-kader en havo de laagste. 

Lessen en toetsen scoren slecht 

Scholen scoren het minst op het thema lessen en toetsen. Slechts 37 procent van de leerlingen geeft aan positief te zijn over de lessen en toetsen die ze krijgen. Ook dat is minder ten opzichte van voorgaande jaren: 40 procent in 2023 en 43 procent in 2022. Leerlingen zijn voornamelijk kritisch over de mate waarin verschillende vakken op elkaar worden afgestemd en over of hetgeen ze leren op school nuttig is voor als ze van school afgaan. Volgens het LAKS is het daarom belangrijk dat er een vakoverstijgend en integraal curriculum komt en dat leerlingen meer autonomie krijgen over dat wat ze leren. Daarnaast denken we dat het belangrijk is dat scholen zich anders tot toetsen gaan verhouden. In het huidige onderwijssysteem zijn toetsen te veel een doel op zich geworden, terwijl het eigenlijk een middel is om inzicht te krijgen in het kennen en kunnen en de voortgang/ontwikkeling van leerlingen.  

Veiligheid 

Ten slotte geeft bijna 80 procent van de leerlingen aan zich veilig te voelen op school. Tegelijkertijd geeft 41 procent van de leerlingen aan in de afgelopen maanden met één of meer soorten pesten te maken hebben gehad. Daarbij komt dat minder dan de helft van de leerlingen tevreden is met wat de school doet tegen pesten. Het is cruciaal dat leerlingen zich veilig voelen op school en er effectief opgetreden wordt tegen pesten, discriminatie en racisme.   

Rapport uitgereikt 

De LAKS-monitor resultaten worden vrijdag 21 juni uitgereikt aan Directeur Generaal Inge Vossenaar van het ministerie van OCW in de Bibliotheek Neude te Utrecht. Bestuursleden zullen met haar in gesprek gaan over de resultaten. Het rapport is vanaf dinsdag 25 juni online in te zien via laks-monitor.nl

Door: Nationale Onderwijsgids