Kennisnet ontwikkelt ‘Handreiking AI voor scholen’

Schoolleiders en schoolbestuurders kunnen met de online ‘Handreiking AI voor scholen’ goed geïnformeerde en weloverwogen keuzes maken rondom de inzet van kunstmatige intelligentie op middelbare scholen. De handreiking is ontwikkeld door Kennisnet. Dit meldt Kennisnet en de VO-raad.

In de handreiking staan tips en adviezen, maar ook praktische stappen die scholen kunnen nemen om een AI-beleid te ontwikkelen. Ook vinden schoolleiders en schoolbestuurders er informatie over wat artificial intelligence is, wat de kansen en risico’s in het onderwijs zijne en hoe AI het onderwijs en curriculum beïnvloedt.

Uitbreiding en aanscherping

De ‘Handreiking AI voor scholen’ staat nu als eerste versie online. Kennisnet breidt de artikelen de komende tijd uit en scherpt ze aan. AI ontwikkelt zich razendsnel en die ontwikkelingen en kennis en inzichten die daaruit voortkomen, worden de pagina toegevoegd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky