Advies Onderwijsraad over wetsvoorstel SHRM zorgt voor verbazing bij het CNV

CNV is verbaasd over het advies van de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel Strategisch HRM. "De Onderwijsraad slaat wat ons betreft de plank volledig mis", aldus CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind.

Het komt erop neer dat de Onderwijsraad aangeeft dat het wetsvoorstel SHRM onderwerpen vastlegt die in de wet niet te hoeven worden geregeld. De Onderwijsraad stelt dat deze maatregelen al in de cao worden vastgelegd. Het gaat om maatregelen als een arbeidsomvang van 0,8 fte bij nieuwe vacatures, een contract van onbepaalde tijd voor minimaal 80 procent van het totaal aantal fte en het beperken van inhuur tot maximaal 2 procent van de personeelskosten.

Meer mensen in dienst met een tijdelijk contract 

Dit alles terwijl we in de cijfers van DUO zien dat in het voortgezet onderwijs meer mensen in dienst zijn gekomen, maar daarbij het aantal vaste dienstverbanden daalt in 2023 en het aantal tijdelijke contracten tegelijkertijd toeneemt.

Personeelsbeleid niet op orde 

Als CNV zijn wij er ook zeker geen voorstander van om alles vast te leggen, maar houden wij graag ruimte voor maatwerk. Echter, als jaar na jaar blijkt dat scholen hun personeelsbeleid niet op orde hebben, dan schrikken wij daar van. Wet- en regelgeving is er om juist die werkgevers aan te spreken en te dwingen tot (goed) personeelsbeleid. CNV komt namelijk schoolbesturen tegen die geen meerjarenformatieplan hebben, geen meerjarenbegroting en bovendien geen idee van wanneer personeel in zal stromen of door pensioen zal uitstromen. Wij verwachten hierdoor onzekerheid en ontslagrondes en zien organisaties die daardoor onvoldoende wendbaar zijn.

Kwaliteitsagenda 2024-2027

De Onderwijsraad refereert voor het middelbaar beroepsonderwijs naar de kwaliteitsagenda 2024-2027, waar aandacht is voor strategisch personeelsbeleid. Helaas is CNV, de partij die het personeel vertegenwoordigt, daar niet bij betrokken geweest. Het is door werkgevers en overheid opgesteld, zonder inbreng van personeel.

Verder vindt CNV dat we niet afhankelijk moeten zijn van de politieke wind die er op dat moment waait. En om daar niet afhankelijk van te zijn, is het incorporeren van dit soort wettelijke kaders van belang. Die zorgen namelijk voor een basis die op orde is en blijft.

Subsidies in het onderwijs 

Concluderend geeft de Onderwijsraad terecht aan dat het onderwijs overloopt van subsidies, waardoor strategisch beleid ook lastig te voeren is. Een issue dat het CNV al langer aankaart bij de politiek. Zorg ervoor dat scholen en onderwijspersoneel duidelijkheid hebben en kunnen rekenen op langere termijn. Om dit te doen moet het onderwijs niet afhankelijk zijn van subsidies wanneer dit de overheid uitkomt, maar structureel gefinancierd worden. Consistent overheidsbeleid leidt tot rust en ruimte binnen de sector.

Onderwijs is niet iets waarop wij moeten inleveren, zeker als het gaat om kwaliteit, we moeten juist ervoor zorg dragen dat de standaarden van hoge kwaliteit en waarde zijn. Wat ons betreft is het vastleggen van een aantal randvoorwaarden in de wet dan ook juist van belang om hiertoe bij te dragen. Hierover zullen wij het gesprek met het ministerie dan ook blijven voeren.

Door: Nationale Onderwijsgids