Wat is er nodig voor meer kansengelijkheid op scholen in Flevoland?

Niet elk kind in Nederland krijgt dezelfde kansen in het leven. Er is wel degelijk een verschil in kansen voor een kind dat in Almere is geboren en voor een kind dat in een dorp in de Noordoospolder woont. Hoe kunnen onderwijs, opvang en ondersteuning bijdragen aan een beter toekomstperspectief voor alle kinderen en jongeren in Flevoland? Dit zoekt het lectoraat Urban Care & Education van Hogeschool Windesheim uit. Chiel van der Veen wordt op vrijdag 14 juni benoemd tot lector van dit lectoraat. Dit meldt Windesheim.

De prestaties van basisschoolkinderen in Almere en Lelystad blijven achter bij het landelijke gemiddelde. Er zijn specifieke uitdagingen in deze nieuwe steden, onder meer op het gebied van taalvaardigheid, lerarentekorten en de ontwikkeling van goed onderwijs.

Kansengelijkheid Flevoland

In zijn lectorale rede op 14 juni deelt Van der Veen  zijn visie op het onderwijs en hoe dit kan bijdragen aan meer kansengelijkheid voor kinderen. Daarbij gaat hij in op de sleutelrol van taalvaardigheden en pleit hij voor investeringen in goed taalonderwijs en taalontwikkeling van en voor kinderen en jongeren.

Impact van lerarentekorten op kansengelijkheid

Een openbare les na de lectorale lede van associate lector Edith Roefs gaat over de lerarentekorten in Flevoland, die ook een impact hebben op de kansengelijkheid en de onderwijskwaliteit. Welke kansen zijn er om de Flevolandse tekorten aan te pakken? Dat laat Roefs tijdens de les zien. Tot slot is er als afsluiter het Urban Care & Education Festival met activiteiten en workshops.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky
Afbeelding: Windesheim