LAKS ontvangt dit jaar recordaantal examenklachten

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tijdens het eerste tijdvak van de eindexamens een recordaantal klachten binnengekregen. De teller staat nu op ruim 372.000 klachten. Leerlingen klaagden vooral over het feit dat ze de examens te moeilijk vonden, zo stelt een woordvoerder van het LAKS. Omdat het LAKS makkelijker vindbaar is zit er een stijgende lijn in het aantal klachten denkt de woordvoerder. “Scholieren weten ons via Instagram en TikTok heel goed te vinden.” Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Niet alleen klachten over moeilijke examens kwamen binnen. Het LAKS kreeg ook veel meldingen over geluidsoverlast. De woordvoerder laat weten dat er regelmatig brandalarmen afgingen. Soms drukten leerlingen het alarm zelf in, maar er waren ook storingen.

Moderne talen 

Havo en vwo maakten woensdag 29 mei de examens voor moderne talen. Het LAKS ontving de meeste klachten over het examen Spaans. Vwo’ers vonden het examen te lang.

Klachten 

Havisten dienden de meeste klachten in, zo’n 139.000. Daarna kwamen de klachten van eindexamenkandidaten van de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Met 116.000 klachten wisten zij het LAKS beter te vinden dan voorheen. Vwo’ers dienden 95.000 klachten in. Leerlingen van het basis- en kaderniveau van het vmbo volgden met 22.000 klachten.

Laatste dag eerste tijdvak eindexamens 

Voor havo en vwo was het woensdag 29 mei de laatste dag van de eindexamens binnen het eerste tijdvak. Het vmbo was op dinsdag 28 mei al klaar met het eerste tijdvak. Het tweede tijdvak van de examens begint op dinsdag 18 juni. Dit tijdvak is vooral bedoeld voor herkansingen.