Scholieren niet positief ingesteld over hun eigen mentale gezondheid

Na de coronapandemie is de mentale gezondheid van jongeren nog niet waar het moet zijn en ze roken/vapen meer. Dat is te lezen in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Dat meldt de NOS.

Jongeren uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs van 885 scholen in Nederland vulden de gezondheidsmonitor in. Dat is een onderzoek dat elke vier jaar wordt gehouden onder zo’n 188.000 jongeren door de GGD’ en en het RIVM. Vanwege de coronapandemie werd er in 2021 een extra onderzoek gedaan.

De 12- tot 16-jarigen zijn niet erg positief over hun gezondheid. En dat is opvallend, want 88 procent van de jongeren beoordeelde in 2015 hun gezondheid nog als zeer goed.

Ongezond gedrag 

Ongezond gedrag bij de jongeren zit in de lift, dan zien verschillende onderzoekers. Het aantal jongeren dat vapet en rookt is flink toegenomen. Jongeren vapen inmiddels meer dan dat ze roken. Zo’n 11 procent van de jongeren vapet of rookt wekelijks.

Vapen 

Het aantal vepende jongeren is in de afgelopen vier jaar verviervoudigd. In 2019 vapete nog 2 procent van de jongeren, nu is dat aantal gestegen naar 9 procent. Het aantal jongeren dat sigaretten rookt is ten opzichte van 2019 ook gestegen. Ook al zijn vapes met smaakjes sinds 1 januari 2024 verboden, jongeren kunnen toch nog gemakkelijk aan deze dingen komen. Dat bleek uit eerder onderzoek van NOS Stories.

Stress 

Jongeren ervaren ook meer stress dan in 2019. School of huiswerk zijn de belangrijkste redenen voor stress. Die twee worden gevolgd door ‘alles wat diegene moet doen’.

Suïcidegedachten

Meiden hebben vaker last van psychische klachten dan jongens. Suïcidegedachten spelen ook meer bij meiden. Van de jongeren gaf zo’n vier procent aan dat ze dit jaar vaak of heel vaak serieus hebben nagedacht over het beëindigen van hun leven.

Stabiel sinds coronapandemie 

De mentale gezondheid van jongeren is in vergelijking met de meting tijdens de coronapandemie stabiel gebleven. Het is echter wel zorgelijk dat de resultaten niet zijn hersteld of verbeterd sinds het einde van de pandemie. Sociale media speelt ook een grote rol bij de gezondheid van jongeren. Jongeren worden nu veel vaker gepest via sociale media. Andere geven aan minder goed huiswerk te kunnen maken omdat ze veel online zijn.

Zo’n 1 procent van de jongeren gaf in het onderzoek aan zich anders te voelen dan een jongen of meisje. Van die groep was een groter gedeelte ongelukkig. Deze jongeren gaven ook aan dat ze vaker veel dronken, meer te vapen of te roken en zich vaker psyschich niet goed voelden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk