Kwaliteit van toetsen en examens op middelbare scholen ver onder de maat

Middelbare scholieren worden te vaak niet getoetst op de stof die ze moeten leren. De kwaliteit van de toetsen en examens is niet in orde, constateert de Inspectie van het Onderwijs. Die zegt dat er wel iets is verbeterd sinds de vorige controles in 2019, maar dat de uitkomsten nog steeds teleurstellend zijn.

De inspectie heeft onderzoek gedaan bij 127 vmbo-, havo- en vwo-afdelingen door het hele land. Bij een op de drie afdelingen "was de schoolexaminering onvoldoende". Vaak kregen de kinderen wel toetsen over de verplichte lesstof, maar had de school dat niet goed vastgelegd in de zogeheten programma's van toetsing en afsluiting. "Maar bij een op de acht was ook niet alle verplichte examenstof getoetst. Dat kwam doordat de school de verplichte examenstof niet in beeld had, of doordat er achterstanden waren bij de uitvoering van de schoolexamens." Volgens de inspectie hebben de scholen het inmiddels hersteld.

Examencommissie 

Elke school moet een examencommissie hebben die controleert of de toetsen en de examens goed lopen. "In de praktijk ligt de zorg voor de kwaliteit van de examens nog vaak volledig in handen van de vaksecties of individuele docenten. Dat is kwetsbaar", waarschuwt de inspectie. Die wil daarom dat schoolbesturen orde op zaken stellen.

Door: ANP