Vo-leerlingen ondernamen 1,2 miljoen culturele activiteiten met de Cultuurkaart

Leerlingen binnen het voortgezet onderwijs hebben in 2022 het hoogste aantal culturele activiteiten ondernomen in tien jaar tijd. In totaal werden er in 2022 1.164.140 culturele activiteiten ondernomen. Wel is er een verschil in regio te zien. Zo ligt het deelnamepercentage in Zeeland op bijna 94 procent, en ondernemen dus vrijwel
 alle leerlingen activiteiten. Terwijl in Friesland de scholen achterblijven met een deelnamepercentage van 63 procent. Dat meldt CJP. 

In totaal doen meer dan 700.000 jongeren van 926 scholen mee aan de Cultuurkaart. De 1,2 miljoen activiteiten werden bij 1.161 verschillende culturele instellingen ondernomen. Gemiddeld onderneemt een leerling dus 1,6 activiteit in een schooljaar. Het Hofstad Lyceum uit Den Haag was de school die de meeste activiteiten aanbood.
In totaal werden daar zo’n 70 verschillende activiteiten in groepsverband ondernomen. Het type activiteit kan bijvoorbeeld een museumbezoek zijn van een klas, een theaterworkshop op de school zelf of een bezoek aan een concertzaal door een individuele leerling. Kleinkunstig uit Zwolle, die vooral workshops op scholen aanbiedt, was de meest aangevraagde culturele instelling.

Deelnamepercentage 

Het deelnamepercentage aan de Cultuurkaart verschilt per regio. Het hoogste deelnamecijfer heeft Zeeland met 94 procent. Het laagste deelnamecijfer is in Friesland met 63 procent, het gemiddelde voor heel Nederland ligt op 76 procent.

Cultuurkaart 

CJP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Cultuurkaart. De Cultuurkaart is dé financiële impuls waarmee culturele activiteiten betaald worden. In 2022 werd met het Cultuurkaart-budget bijna 14 miljoen euro uitgegeven bij de aangesloten culturele organisaties. Daarnaast krijgen alle leerlingen in Nederland met hun persoonlijke CJP korting op cultuur en meer.

Mbo-studenten 

Sinds november 2022 is er ook cultuurbudget voor culturele activiteiten in het mbo beschikbaar via de CJP MBO Card pilot. De doelstelling is om de mbo-studenten meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Daarom stelt het ministerie van OCW 5 miljoen euro beschikbaar. De pilot loopt tot einde schooljaar 2023/2024. Op dit moment sluiten mbo-scholen zich aan.

Door: Nationale Onderwijsgids