Geen zorgen bij gemeenteraad over onderwijsklimaat Curio Effent

De gemeenteraad van Oosterhout maakt zich geen zorgen over de kwaliteit van onderwijs bij Curio Effent. Er waren signalen binnengekomen over een slecht leer- en werkklimaat door lesuitval en ziekteverzuim, maar volgens de gemeenteraad is daar geen sprake van. Dit meldt BN de Stem. 

In antwoord op vragen van de lokale PvdA laat het gemeentebestuur weten dat de wisselingen in het personeelsbestand geen gevolg zijn van het lesuitval en hoog ziekteverzuim, maar juist te maken hebben met een natuurlijke verloop. Bij zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, doet de Onderwijsinspectie onderzoek.

Toezicht op Curio Effent valt niet onder de gemeente omdat het schoolgebouw in eigen beheer is.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky