Het Martin Buber mag van inspectie nog niet van start, Kerkrade gaat in beroep

De gemeente Kerkrade had een aanvraag ingediend voor een nieuwe openbare school voor mavo, havo en vwo, maar deze is vooralsnog afgewezen. De school zou de naam Het Martin Buber krijgen. Bij een positief advies zou de school in augustus 2023 van start kunnen gaan. De gemeente Kerkrade is het oneens met het besluit van de inspectie en gaat bezwaar maken. Dat meldt Regio Online. 

De Onderwijsinspectie heeft aangegeven dat de onderwijsplannen van Het Martin Buber op vijf van de zes toelatingscriteria goed scoren. Het onderdeel burgerschapsonderwijs scoort naar het oordeel van de Onderwijsinspectie een onvoldoende. Daarom krijgt Het Martin Buber nog geen groen licht om volgend jaar van start te gaan.

Burgerschapsonderwijs 

Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) kan zich niet vinden in het oordeel van de Onderwijsinspectie. “Op Het Martin Buber staat burgerschapsonderwijs centraal. Het wordt gezien als één van de fundamenten van dit vernieuwende onderwijs. Juist bij Het Martin Buber leer je jezelf, de ander en ieders rol in de maatschappij echt kennen”, aldus Schlangen.

Bezwaarprocedure 

Ook burgemeester Petra Dassen is erg teleurgesteld in het oordeel van de inspectie. Zij geeft aan dat de gemeente direct in bezwaar gaat tegen het besluit en ze rekent erop dat in de bezwaarprocedure de school alsnog wordt toegekend. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk