Verzuimaanpak in onderwijs moet anders, Wiersma zet in op nieuwe koers

Onderwijsminister Dennis Wiersma slaat een andere richting in als het gaat om het verzuim in het onderwijs aan te pakken. Hij hoop dat er minder leerlingen uitvallen door onder meer de verzuimregistratie makkelijker te maken, hoorrecht voor leerlingen te regelen en een uitbreiding van het afstandsonderwijs. Dat meldt de AOb. 

“We moeten met zijn allen nog meer aan de bak en een andere weg bewandelen”, schrijft Wiersma in zijn brief aan de Tweede Kamer. Zijn voorgangers hebben het onvoldoende aangepakt en het aantal kinderen dat niet naar school gaat nam juist toe. 

Lichamelijke en psychische klachten 

De cijfers van schooljaar 2020-2021 laten zien dat de groep jongeren met lichamelijk en psychische klachten is toegenomen, zeker de groep die een vrijstelling hebben in het onderwijs. Zij kunnen namelijk door hun ziekte niet naar school en staan daarom niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling. In schooljaar 2015-2016 ging het nog om 5537 jongeren, vorig schooljaar noteerden gemeenten ruim 7000 jongeren.

Absoluut verzuim 

Ook in de andere verzuimcategorieën vindt Wiersma de cijfers te hoog. Er waren 3328 leerplichtige jongeren langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig van school in 2020-2021. Dat aantal bleef wel gelijk met het schooljaar daarvoor. Het absoluut verzuim lag met 5491 veel hoger. Dat is de groep die leerplichtig is, maar niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Deze groep nam met 400 leerlingen toe sinds schooljaar 2015-2016.

Coronapandemie 

Uit aanvullend onderzoek blijkt wel dat er een kanttekening bij deze cijfers te maken is. 70 procent van de ondervraagde leerplichtambtenaren geeft namelijk aan  dat scholen vanwege de pandemie veel slechter zicht hadden op de verzuimreden dan voor de pandemie. Was je geoorloofd afwezig omdat je corona had, of werd corona als hoofreden doorgegeven om niet naar school te hoeven gaan en moesten scholen vanwege die reden wel een ziekmelding opgeven? In schooljaar 2019-2020 werd er vanwege corona niet op de leerplicht gecontroleerd. Scholen waren een jaar later daarom ook minder bereid om een melding te doen.

Voor de zomer laat Wiersma weten hoe hij de aanpak verder gaat uitwerken en hoe hij het mbo er ook bij gaat betrekken. Verzuimaanpak en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten hebben namelijk hetzelfde doel: jongeren in beeld krijgen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk