Middelbare scholieren meten fijnstof tijdens project van provincie Zeeland

In 2019 zijn de eerste scholenprojecten gestart waarbij scholieren fijnstof meten in opdracht van de provincie Zeeland. In dit project leren zij meer over de luchtkwaliteit, welke invloed fijnstof hierop heeft en gaan ze zelf met meetsensoren aan de slag. Dat meldt de provincie Zeeland.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is het scholenproject uitgebreid tot vier middelbare scholen in Zeeland (Pontes Goes en Zierikzee, Nehalennia Middelburg en Lodewijk College Terneuzen) en ondergebracht onder het thema participatie van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daardoor is de inzet van de snuffelfiets toegevoegd aan het scholenproject en is er meer aandacht voor de relatie luchtkwaliteit en gezondheid.

Snuffelfiets 

Waar eerst de leerlingen zelf een fijnstofsensor bouwden, gingen zij dit jaar op stap met de snuffelfiets (mobiele sensor die aan de fiets wordt gemonteerd). Allereerst is een onderzoeksvraag en meetplan gemaakt. Vervolgens gingen de leerlingen met de snuffelfiets op pad om de luchtkwaliteit op verschillende locaties te meten. De resultaten van hun onderzoek presenteren zij via posterpresentaties.

Scholenproject Fijnstof 

Deze week presenteren de leerlingen van Pontes Het Goese Lyceum, Pontes Pieter Zeeman Lyceum uit Zierikzee en het Lodewijk College uit Terneuzen de resultaten van het scholenproject Fijnstof. Gedeputeerde Dick van der Velde en wethouder Ben van Assche waren 10 maart aanwezig bij de presentaties van de leerlingen van het Lodewijk College. Jens, Jeroen, Rafael en Jort geven uitleg bij hun poster.

Goede luchtkwaliteit 

Provincie Zeeland heeft in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Ook steeds meer gemeenten onderschrijven het belang van goede luchtkwaliteit. Dick van der Velde: “Meten is weten; door te meten zien we hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt en welke factoren daar van invloed op kunnen zijn. En daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Het is goed en leuk om te zien hoe deze leerlingen hier zo enthousiast mee aan de slag zijn gegaan!”

Door: Nationale Onderwijsgids