Jongeren testen minder vaak positief op corona

Het aantal nieuwe coronagevallen onder jongeren daalt. In deze leeftijdsgroepen komen wel nog altijd de meeste besmettingen voor. Bij ouderen is een lichte toename te zien, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen testten 109.915 tieners positief. Dat is 31 procent minder dan een week eerder, toen het coronavirus werd vastgesteld bij bijna 160.000 tieners. Bij kinderen onder de 10 is een daling van bijna 33 procent te zien, van bijna 57.000 naar iets meer dan 38.000.

Veertigers, twintigers en dertigers 

Bij veertigers, de groep waar veel van hun ouders toe behoren, daalde het aantal gevallen met bijna 22 procent. In die leeftijdsgroep testten afgelopen week bijna 75.000 mensen positief, tegen iets meer dan 96.000 een week eerder. Ook onder twintigers (min 12 procent) en dertigers (min 18 procent) daalt het aantal bevestigde besmettingen.

Ouderen 

Vanaf 65 jaar stijgt het aantal nieuwe coronagevallen juist. Zo nam het aantal positieve tests onder 90-plussers met 25 procent toe, van 655 naar 820. Bij tachtigers waren er 21 procent meer positieve tests dan vorige week.

Door: ANP