Daling voortijdig schoolverlaters in West-Brabant, wel vereenzaming studenten

In het gehele schooljaar 2020-2021 hebben de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders, samen met de scholen, opnieuw alles op alles gezet om de West-Brabantse jongeren in beeld te houden. Door corona was het ook schooljaar 2020-2021 anders dan andere jaren. Het accent voor Regionaal Bureau Leren (RBL West-Brabant) lag vanaf maart 2020 al op het beschermen van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Dat blijkt uit het jaarverslag RBL 2020-2021. Dit meldt de gemeente Breda. 

De afwisselende coronamaatregelen vroegen dit keer een heel schooljaar om een flexibele, andere manier van werken. Als jongeren niet deelnemen aan online lessen, hoe ga je daar dan mee om? Het team zocht met elkaar naar mogelijkheden. Wat kunnen we wél doen? Hoe houden we de jongeren in beeld? En hoe ondersteunen we de scholen? Het beschermen van het leerrecht voor de West-Brabantse jongeren bleef centraal staan.

Preventieve meldingen 

De daling van de meldingen van (langdurig) verzuim is dit schooljaar ten opzichte van vorig schooljaar voortgezet. Het luxe verzuim (buiten schoolvakanties op vakantie gaan) vertoont zelfs een behoorlijke daling, waarschijnlijk omdat er minder gereisd werd vanwege corona. De overheid heeft het grootste deel van dit schooljaar de opdracht herhaald om niet te handhaven. Scholen zijn wel doorgegaan met het doen van preventieve meldingen. Er was immers tijdelijk nog een periode met online lessen en/of onderwijs op afstand. Scholen bleven ook bezorgd om leerlingen bij de (gedeeltelijke) terugkeer naar fysiek onderwijs. Daarbij bleef de rol van de leerplichtambtenaar vooral gericht op verbinding maken tussen de gezinnen en scholen en kijken hoe de leerling weer onderwijs kon volgen.

Schoolverlaters 

Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald van 2,0 procent naar 1,74 procent. De inspanningen van alle leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het RBL, de professionals op de scholen, de gemeenten en de zorgpartijen hebben hier zeker aan bijgedragen. Ook de onzekerheid op de arbeidsmarkt speelt een rol, waardoor werk voor jongeren een minder aantrekkelijk alternatief voor onderwijs is.

Studenten die vereenzamen 

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters is positief, maar de pandemie en de gevolgen daarvan op het onderwijs zijn nog niet voorbij. Door het vervallen van het centraal examen in studiejaar 2019-2020 zijn er jongeren doorgestroomd naar het mbo, die dat onder normale omstandigheden niet hadden gedaan. Daarnaast zijn er studenten die door het afstandsonderwijs vereenzamen of studievertraging oplopen. De kans bestaat dat zij hierdoor ontmoedigd raken en afhaken.

De complexiteit van de problematiek onder de jongeren is toegenomen. Jongeren die uitvallen hebben steeds vaker hulp nodig op meerdere leefgebieden. De begeleiding van jongeren door trajectbegeleiders is dan ook intensiever geworden.

Door: Nationale Onderwijsgids