Een op de tien examenleerlingen is geslaagd door het schrappen van één vak

Tien procent van de eindexamenkandidaten slaagde dit jaar doordat ze één vak konden laten vallen. Op het vmbo ging het dan voornamelijk om wiskunde, op de havo was dat geschiedenis en vwo’ers lieten economie graag achterwege. Dat blijkt uit de Examenmonitor die is opgesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (Aob).

Vorig jaar werden de eindexamens door minister Slob nog geschrapt, maar dit jaar gingen ze gewoon door. Al mochten de leerlingen wel gebruik maken van speciale maatregelen, zoals het spreiden van de eindexamens, een extra herkansing of het laten vallen van één vak dat niet verplicht is om examen in te doen.

Schrappen van een vak

Met 14,2 procent is het percentage leerlingen dat geslaagd is door het schrappen van een vak het grootst bij vmbo gemengde theoretische leerweg het hoogst. Het zou dan volgens DUO gaan om 7306 leerlingen. Daarna volgt vmbo kaderberoepsgericht met 12,9 procent (3372 leerlingen) en de havo met 8,2 procent (4421 leerlingen). In het vwo ging het om 7,3 procent (2847 leerlingen) en bij vmbo basisberoepsgericht was het percentage het laagst met 5,9 procent (898 leerlingen).

Extra herkansing

De extra herkansing had minder impact. Een kleine groep leerlingen (0,5 procent) is geslaagd door een extra herkansing én het schrappen van een vak. De groep die koos voor een extra herkansing is verwaarloosbaar.

Door: Nationale Onderwijsgids