Groot deel studiekiezers ervaart veel stress rondom studiekeuze

Ieder jaar voert Markteffect de mbo-, hbo-, en wo-Imagomonitor uit onder duizenden scholieren en studenten van alle niveaus. Hieruit blijkt dat jongeren dit jaar veel stress ervaren rondom de studiekeuze, deels door de grote onzekerheid rondom de coronacrisis. De resultaten tonen ook aan dat een groot deel van de studiekiezers achterloopt op het schema van afgelopen studiejaar. Dit meldt Markteffect.

Uit het land zijn door diverse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen zorgen geuit over de achterblijvende instroom- en aanmeldingscijfers. Op basis van de data van de Imagomonitor kan Markteffect in ieder geval concluderen dat er een grote groep studiekiezers is die nog een aantal stappen te gaan heeft om tot de definitieve studiekeuze te komen en uiteindelijk in te stromen bij een vervolgschool op het mbo-, hbo of wo. De verklaring die hiervoor gegeven kan worden, is dat er dit schooljaar op het voortgezet onderwijs door de vele COVID-19 gerelateerde uitdagingen minder aandacht is voor de studiekeuze.

Wat ervaren studiekiezers op dit moment?

Uit de gesprekken die Markteffect voert met studiekiezers blijkt dat jongeren met veel onzekerheid kampen. Dit in combinatie met één van de belangrijkste beslissingen die op jonge leeftijd genomen moet worden, de studiekeuze, leidt tot de conclusie dat de studiekeuze voor veel stress zorgt. Het woord studiekeuzestress heeft daarmee dit schooljaar mogelijk nog meer betekenis, doordat veel studiekiezers in een nog kortere periode van de brede oriëntatie op sectoren en opleidingen naar een definitieve keuze zullen gaan dit voorjaar.

Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van dit voorjaar?

De verwachting vanuit Markteffect en veel mbo-, hbo- en wo-instellingen is dat er dit voorjaar nog veel late aanmeldingen zullen komen. Van de scholieren die een late keuze zullen maken zal een groot deel lang getwijfeld hebben, zich mogelijk minder diepgaand georiënteerd hebben en een minder goede impressie van de sfeer hebben door het ontbreken van de fysieke open dagen en meeloopdagen.

Uit eerdere onderzoeken weten we dat het bezoeken van een open dag of een andere fysieke vorm van voorlichting op de vervolgschool bijdraagt aan het maken van de juiste studiekeuze. Hierdoor zou er volgens Markteffect mogelijk door vervolgscholen het aankomend schooljaar (2021-2022) nog meer aandacht dienen te worden gevestigd op de landing van de studiekiezer op de vervolgschool, het monitoren van studiesucces en het verzorgen van (persoonlijke) begeleiding.

Door: Nationale Onderwijsgids