MIND: Onderwijs moet mentale gezondheid onderdeel maken van curriculum

Door de coronacrisis realiseren we ons beter dan ooit hoe belangrijk mentale gezondheid is. Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft in zijn leven last van psychische klachten. Mentaal gezond zijn en blijven vraagt een continue inspanning van ieder voor zich, maar ook van ons allen samen. Hoe? Vandaag organiseert MIND samen met De Argumentenfabriek via livestream de Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid. 

De talkshow start op 12 maart om 10.30 uur via livestream vanuit De Balie in Amsterdam. Aldith Hunkar presenteert de Talkshow. Aanwezig zijn onder meer Lisa Westerveld van Groen Links, Paul van Meenen van D66, Miriam Bikker van Christen Unie, Shane Pattipeilohy van JONG, vertegenwoordigers uit de onderwijssector en grote werkgevers. 
 

Mentale gezondheid vanzelfsprekend in onderwijs en bedrijfsleven 

Om mentale klachten te voorkomen, moeten we vroeg beginnen. De helft van de psychologische problemen begint voor het veertiende levensjaar. De onderwijssector kan hier een cruciale rol in vervullen door mentale gezondheid vast onderdeel te maken van het onderwijsprogramma in het basisonderwijs, middelbaar en vervolgonderwijs. Het bedrijfsleven kan een cruciale rol spelen door de mentale gezondheid en de mentale kracht van werknemers niet alleen als een bedrijfsrisico te zien maar als een bedrijfsverantwoordelijkheid. Betekenis door werk, zinvol meedoen in de maatschappij, relaties met collega’s en trots zijn op prestaties, dragen bij aan de mentale kracht van individuen en aan de mentale kracht van de organisatie als geheel.  
 
Het afgelopen jaar heeft een denktank bestaande uit 20 leden uit diverse sectoren, waaronder MIND, nagedacht wat er nodig is om de mentale kracht van Nederland te vergroten. De resultaten daarvan verschijnen op 12 maart in het boek Mentale vooruitgang. Een van de uitkomsten is dat mentale gezondheid en mentale kracht niet alleen individuele aangelegenheden zijn. Het zijn gezamenlijke verantwoordelijkheden. Om het verschil te maken, moet aan de hand van de ‘Mentale Schijf van Vijf’ ingezet worden op persoonlijke mentale kracht, relationele mentale kracht, organisatorische mentale kracht én maatschappelijke mentale kracht. Hoe precies, daarover wordt gepraat tijdens de talkshow met politieke partijen, werkgeversorganisaties, jongeren, de onderwijssector en enkele leden van de Denktank Mentale Vooruitgang.
 
Door: Nationale Onderwijsgids