De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft de afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s, websites en ingevulde kieswijzers van politieke partijen onderzocht op de wijze hoe zij het openbaar onderwijs willen verbeteren. De programma’s zijn vervolgens beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. Hoe meer concrete plannen de partijen hebben in de richting waar de VOO voor staat, hoe meer punten de partijen konden krijgen. D66 komt bovenaan met een 7, daarna volgen vier partijen met een 6,5. 

Onderzochte programmapunten 

Zestien politieke partijen werden onderzocht, die volgens de meest gangbare peilingen minstens één zetel zouden kunnen halen. Deze zijn uitgewerkt in een tabel, samen met hun score. Partijen kunnen minimaal 0 en maximaal 10 punten halen. De tien onderwerpen waar de VOO naar heeft gekeken zijn staan hieronder, in de PDF onderaan dit bericht is meer uitleg te vinden over de scores en gemaakte keuzes. De VOO heeft gekeken naar standpunten op gebied van: 
 
  1. Het veranderen van het onderwijssysteem.
  2. De aanpak van kinderarmoede.
  3. Het versterken van de rol van de medezeggenschapsraad.
  4. Het versterken van de positie van ouderorganisaties.
  5. Het verbeteren van het salaris van leerkrachten en docenten.
  6. Uitstellen van het keuzemoment voor basisschoolleerlingen voor vervolgonderwijs.
  7. Invulling geven aan burgerschap op school.
  8. Aanpakken van privaatonderwijs door hulp van leerlingen ook na schooltijd.
  9. Verbeteren van de leerprestaties en verankering recht van leerlingen op onderwijs.
  10. Versterking van de positie van het openbaar onderwijs. 

D66 meeste punten, vier andere partijen vlakbij 

De politieke partij D66 komt bij de verkiezing met een 7 als beste partij uit de bus. Op korte afstand volgen Volt, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren op de tweede plaats. Ook de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie krijgen een voldoende. Alle overige partijen halen geen voldoende en besteden dus weinig aandacht aan de tien genoemde punten.  
 
D66 voert de lijst aan, omdat de partij op heel veel punten die de VOO belangrijk vindt concrete plannen heeft. De partij wil de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs dichten, het selectiemoment uitstellen en noemt concreet het leerrecht voor leerlingen. Aandacht voor het belang van het openbaar onderwijs is onvoldoende.    
   

Zware onvoldoendes voor FVD, JA21 en 50PLUS  

Forum voor Democratie en JA21 halen slechts één punt en 50Plus 1,5 punt. Dit komt vooral omdat deze partijen nauwelijks aandacht besteden aan het onderwijs in hun programma. Andere partijen met onvoldoendes besteden wel aandacht aan onderwijs, maar doen weinig concrete uitspraken of diens visie staat haaks op de tien punten die de VOO heeft geformuleerd.   
 
Uitleg over de scores van de verschillende partijen vindt u in de PDF ‘Uitleg score per partij’. Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u de PDF ‘Scorekaart politieke partijen TK2021’ bekijken. 
 
Voor meer informatie over deze verkiezingswijzer kunt u contact opnemen met Bram Buskoop, beleidsadviseur van de VOO via b.buskoop@voo.nl of 036-5331500