Normal_mr_en_financi_n_meer_invloed_uitoefenen_op_schoolbeleid_met_nieuwe_voo-cursus__1_

Om medezeggenschapsraden te versterken op het gebied van beleid en financiën, lanceert de VOO voor het nieuwe schooljaar een compleet nieuwe cursus: MR en Financiën geeft inzicht in de financiële stromen binnen de school. Cursisten leren hoe beleidsplannen samenhangen met financiële stukken zoals het formatieplan, de begroting en de jaarrekening. Financieel experts Nicolette Kroon en Nancy Koster ontwikkelden deze cursus speciaal voor leden van medezeggenschapsraden zodat zij beter het gesprek kunnen voeren met de directeur en het schoolbestuur over beleidskeuzes.

Meld u nu aan voor de cursus MR en Financiën >

TOTAALPLAATJE FINANCIËN NODIG VOOR GOED FUNCTIONERENDE MR 

Als VOO-trainers geven Nicolette en Nancy verschillende cursussen om de MR te versterken. “MR Start en MR Effectief bijvoorbeeld,” somt Nicolette op. “In die cursussen komen de financiën globaal aan de orde. Maar niet diep genoeg om goed begrip te krijgen dat beleid en financiën onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Nancy vult aan: “cursussen voor medezeggenschap in schoolfinanciën zoals de begroting waren er wel. Maar het aanbod was beperkt en niet in samenhang opgezet. Er was nog geen cursus waarin het héle financiële plaatje werd behandeld. Het is bijna nooit mogelijk om alle beleidswensen die een school heeft uit te voeren. Simpelweg omdat de financiën dat niet toelaten. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Bij keuzes maken, is het heel belangrijk om te begrijpen hoeveel financiële ruimte er is en wat de gevolgen zijn van de mogelijke keuzes. Als je bijvoorbeeld investeert in meer leraren betekent dat waarschijnlijk dat investeringen in andere zaken niet of minder mogelijk zijn. Is dat dan de beste keuze? Wat kan er wel en wat niet? Om hierover mee te denken en mee te beslissen hebben MR-leden zicht nodig op het hele plaatje, inclusief de financiën.” 

CURSUS MR EN FINANCIËN: GOEDE BASIS VOOR FINANCIËLE KENNIS 

Zowel Nicolette als Nancy heeft een financiële achtergrond. Aan het begin van haar loopbaan was Nicolette docent economie. Ze is daarna het bankwezen ingestapt. Nu helpt Nicolette gemeentes om noodlijdende jeugdhulporganisaties financieel gezond te krijgen. Nancy heeft een juridische achtergrond met economie als zwaar bijvak. Ook zij heeft in het bankwezen gewerkt, bij diverse verzekeringsmaatschappijen en bij een gemeente met betrekking tot subsidies aan scholen. Vanuit die achtergronden geven zij nu trainingen op financieel gebied.

MR EN FINANCIËN MEER INVLOED UITOEFENEN OP SCHOOLBELEID MET NIEUWE VOO-CURSUS

Nancy: “In-company trainingen vinden wij allebei het prettigst om te geven. Dan kunnen we heel concreet ingaan op de specifieke situatie van de school of stichting. Zo’n op-maat-training MR en Financiën, het liefst met de hele MR én de directeur of het bestuur, dat is denken wij het meest effectief. Het gebeurt dan regelmatig dat er verrassende gesprekken ontstaan, begrip en respect voor elkaars positie opbloeien en partijen tot nieuwe inzichten komen. Maar voor een goede financiële basis is ook de open inschrijving MR en Financiën van de VOO geschikt.” 

Meld uw MR aan voor een in-company cursus MR en Financiën >

STEVIGE INVLOED UITOEFENEN OP ZO OPTIMAAL MOGELIJK ONDERWIJS

Het gaat dus niet alleen om cijfers, maar juist om het verhaal erachter, dat bepalend is voor de toekomst van de school. De MR kan door met kennis van zaken het gesprek met de directeur of het bestuur te voeren stevige invloed uitoefenen op de vormgeving van zo optimaal mogelijk onderwijs. 

Bekijk de cursuspagina van MR en Financiën >