'Democratische scholing jeugd is hard nodig'

Gisteren bleek uit grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat ruim een derde van de tweedeklassers niet weet of Nederland een democratie is. Daan de Bruijn van Movisie noemt dit “een verontrustende uitkomst, die het beeld uit eerdere onderzoeken helaas bevestigt”. Dit meldt ANP Expert Support.

Aan het meerjarige onderzoek van de UvA, het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS), doen duizenden leerlingen en tientallen scholen in Nederland mee. De jongeren worden gedurende meerdere jaren gevolgd om hun ontwikkeling van democratische kernwaarden in de gaten te houden. Uit de laatste cijfers blijkt nu dat de helft van de Nederlandse tweedeklassers leven in een democratisch land niet belangrijk vindt of er geen mening over heeft.
 
Daan de Bruijn, adviseur cliënt- en inwonerparticipatie & Democratische vernieuwing bij Movisie: “De democratie komt in gevaar als de bevolking democratische waarden onvoldoende ondersteunt. Er is dus werk aan de winkel. Een volgend kabinet moet stimuleren dat Nederlandse jongeren goede lessen krijgen over democratie. Veel scholieren zijn van mening dat Nederlandse scholen onvoldoende het gesprek aangaan over politiek en samenleving, weten we op basis van uitkomsten van het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Scholen mogen burgerschapsonderwijs nu bovendien zelf invullen en doen dat heel verschillend. Een relatief laag percentage Nederlandse leraren voelt zich bekwaam om les te geven over verkiezingen of de grondwet. Daar moet verandering in komen.”
 

Burgerschapsonderwijs

Naar verwachting treedt komende zomer een wet in werking waarin staat vastgelegd aan welke regels het burgerschapsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs moet voldoen. De onderzoekers zien hun onderzoek als een nulmeting op basis waarvan kan worden bepaald waar te beginnen met het burgerschapsonderwijs. Momenteel krijgen scholieren pas in de bovenbouw van de middelbare school maatschappijleer. 
 

ProDemos

De Bruijn wijst ook nog op het belang van een organisatie als ProDemos die jaarlijks vele duizenden scholieren op een interactieve manier laat kennismaken met de democratie. Zo presenteerde ProDemos samen met SchoolTV vandaag de ‘Binnenhof online onderwijs’ tour: een online rondleiding door het Binnenhof. Hiermee kunnen leerlingen individueel of samen met de klas virtueel rondkijken in de verschillende ruimtes van het Binnenhof. Ook ontdekken leerlingen alles over de werking van onze Nederlandse Democratie. Deze rondleiding is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids