Directies zetten leraren onder druk om cijfers schoolexamens op te hogen

De coronacrisis zorgt ervoor dat de resultaten van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs behoorlijk tegenvallen. Dit komt niet als een verrassing, aangezien docenten vorige maand al aangaven dat het niet mogelijk was om leerlingen goed voor te bereiden op de examens. Schooldirecties schrikken van de cijfers en vragen in sommige gevallen aan leraren om de cijfers op te krikken. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), die vindt dat dit “absoluut niet” kan.

“Ik hoorde van een van onze leden dat haar leerlingen gemiddeld een drie op het schoolexamen scoren en dat de directe haar nu vraagt of er bij iedereen twee punten bij kunnen”, vertelt Kim van Strien, hoofdbestuurder van de AOb. “Maar dat is tegen de regels: de normering wordt op haar school vooraf bepaald, niet achteraf.” Van Strien hoort vanuit het hele land verhalen van leraren die onder druk worden gezet om de normen te veranderen. Haar advies is om hier niet aan toe te geven: “De docent gaat over de cijfers. Dat staat in de Wet beroep leraar. Als we de normen nu gaan verlagen ondervinden de kinderen daar straks in het vervolgonderwijs de gevolgen van.”

Coronatijd

Door de coronacrisis zijn leerlingen niet goed voorbereid op de schoolexamens en hebben ze sinds het begin van het schooljaar al moeite met het niveau. De AOb vindt echter niet dat ze daarom paar punten cadeau moeten krijgen op hun examens. “Ik bereid mijn leerlingen voor op een vak, niet op een diploma”, aldus Ben Zwartjes, AOb-hoofdbestuurder en docent natuurkunde. “Want laten we dat niet vergeten: na het eindexamen moeten ze wel door. Als ik ze niet genoeg bagage meegeef, komen ze in het vervolgonderwijs dik in de problemen.”

Centraal examen

Hoe het allemaal precies gaat lopen met die eindexamens is echter nog niet duidelijk. Minister Slob heeft het College voor Toetsen en Examens gevraagd om ‘een passende norm’ te bedenken voor de eindexamens in 2021. Maar dat zou er weer voor kunnen zorgen dat de schoolexamens van een te hoog niveau zijn geweest. “Als het eindexamen versoepeld wordt, was mijn schoolexamen te streng”, zegt Zwartjes. “Dat geeft niks als de leerling slaagt, maar ik wil ook niet dat leerlingen op mijn vak zakken – zeker als ze er niet in gaan doorleren. Dat zijn duivelse dillema’s. Ik lig er echt wakker van.”

Door: Nationale Onderwijsgids