Inspectie kijkt naar maatwerk bij urennormen, AOb zet daar vraagtekens bij

De coronacrisis met daaruit voortvloeiend de lockdown heeft gezorgd voor veel lesuitval voor middelbare scholieren. Ook de komende maanden zal het nog veelvuldig voorkomen dat lessen uitvallen vanwege zieke of kwetsbare leraren. De Onderwijsinspectie geeft aan dat scholen deze gemiste uren niet hoeven in te halen om zo aan de urennorm te voldoen. De AOb zet daar vraagtekens bij. Dit meldt Trouw.

Normaal gesproken moeten scholen voldoen aan de urennorm die de inspectie aan de scholen heeft gesteld. Voor het vmbo is dat 3700 lesuren in vier jaar worden gegeven, op de havo 4700 lesuren in vijf jaar en op vwo 5700 in zes jaar. Maar vanwege de coronacrisis gaat alles anders.
 
De inspectie zegt tegen Trouw dat per school wordt bekeken welke keuzes zijn gemaakt bij het inzetten van onderwijstijd en de verantwoording daarover. “Het kan zijn dat sommige leerlingen meer en anderen minder uren nodig hebben om de lesstof eigen te maken.  Dergelijk maatwerk, voor wat betreft onderwijstijd, is op grond van de wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs mogelijk.”
 
Voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Eugenie Stolk ziet dat anders. Zij voorziet dat door de lesuitval eindexamens niet gehaald worden, of leerlingen in de problemen komen op een vervolgopleiding.  Zij ziet daarom liever dat de inspectie een grens stelt aan hoe lang een eventuele overschrijding van de urennorm is toegestaan.
 
Want: er is geen algemene registratie van de lesuitval in heel Nederland. Scholen zelf houden dit wel bij, maar dit is niet openbaar. Hierdoor is er geen inzicht in welke lessen uitvallen, wanneer er onbevoegden voor de klas worden gezet en hoe kan worden voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden. Vorig jaar dienden PvdA, GroenLinks en SP dienden vorig jaar al een motie in om de minister Slob te vragen om registratie van de hoeveelheid gemiste lesuren, maar die is nog steeds niet uitgevoerd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids