Ministerie OCW publiceert servicedocument over onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument gepubliceerd waarin handvatten staan voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die vanaf 1 juli 2020 gelden. Dit meldt de VO Raad.

Het document is met name bedoeld ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. In het document staat informatie over onder meer verzuim en leerplicht, onderwijstijd en afstandsonderwijs, examens voortgezet (speciaal) onderwijs, beroepsgericht onderwijs en de vavo. 
 
Gedurende de zomer werkt het ministerie we verder aan een volgende, meer uitgebreide versie van het servicedocument om nadere duidelijkheid te kunnen bieden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids