Normal_bestuur_laks

Op donderdag 9 juli is het bestuur 2019-2020 van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ontheven uit haar functie om vervangen te worden door het volgende bestuur van 7 scholieren. Net vertrokken voorzitter Pieter Lossie: “Het was een bizar en bijzonder bestuursjaar. Dat we zo’n wezenlijke rol hebben gespeeld voor scholieren in de coronacrisis was ontzettend eervol.” Dit meldt LAKS.

Het LAKS-bestuur dat aftreedt heeft de stem van de scholieren stevig kunnen laten horen in de coronacrisis. Zo hebben zij er met een enquête onder ruim 40.000 eindexamenleerlingen mede voor kunnen zorgen dat de eindexamens dit jaar vanwege de omstandigheden niet door gingen. Daarnaast hebben ze hun stempel gedrukt op de compensatiemaatregelen en hebben zij een nationale slaagdag in het leven geroepen en daar een mooie dag van gemaakt.
 

Leerlingenwelzijn 

Naast de werkzaamheden in de coronacrisis heeft het LAKS-bestuur aandacht kunnen krijgen voor leerlingenwelzijn. Het ministerie van onderwijs gaat daardoor een groot onderzoek doen onder middelbare scholieren naar dit welzijn. Ook is er onderzoek gedaan door en onder scholieren naar toetscultuur, is er een stevige lobby opgezet voor een betekenisvoller curriculum en komt er meer zeggenschap voor scholieren, zowel door professionalisering van de medezeggenschapsraden als door hoorrecht wettelijk te verankeren. Verder heeft het LAKS-bestuur zich actief gemengd in de debatten over het lerarentekort, de vrijwillige ouderbijdrage en het doorstroomrecht.
 

Nieuwe bestuur

In het nieuwe bestuur zitten weer 7 scholieren die het komende jaar de taak hebben om de 1 miljoen scholieren te vertegenwoordigen. Zij zijn vanaf juni ingewerkt door het oude bestuur en zullen vanaf dit moment aan de plannen voor komend jaar gaan werken. Voorzitter Nienke Luijckx: “We hebben ontzettend veel energie en zin om hard aan de slag te gaan. We willen ons een jaar lang optimaal inzetten voor alle middelbare scholieren in Nederland.” 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids