Niet meetellen centraal examen verandert uitslag 8% eindexamenkandidaten

Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis zou de einduitslag van ongeveer 8 procent van de leerlingen veranderd zijn als er geen extra maatregelen waren genomen. Als vorig jaar het centraal examen niet had meegeteld, zouden bijna 7.000 gezakte leerlingen wél geslaagd zijn, maar zouden ook bijna 8.000 geslaagde leerlingen daardoor juist gezakt zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). 

Het vervallen van het centraal examen pakt nadelig uit voor jongens, leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zij zouden vorig jaar vaker gezakt zijn op basis van alleen de schoolexamens, maar slaagden na het centraal examen. Meisjes, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met laag- en middelbaar opgeleide ouders hebben juist vaker baat bij het niet meetellen van het centraal examen: zij zouden vaker geslaagd zijn met alleen de schoolexamens.

Centraal examen is helft van eindcijfer

Normaal gesproken wordt de helft van het eindcijfer op de middelbare school bepaald door het cijfer dat leerlingen op het centraal examen halen. Omdat de eindexamens vanwege corona niet doorgingen, is dit jaar alleen op basis van de schoolexamens besloten of leerlingen geslaagd of gezakt zijn. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de effecten van het schrappen van de centrale examens. Er is geen rekening gehouden met de aanvullende maatregelen die schollen hebben getroffen, zoals extra herkansingsmogelijkheden. 

Door: Nationale Onderwijsgids