Normal_pesten__eenzaam__pestgedrag

Uit onderzoek blijkt dat screening op depressiviteit en suïcidaliteit het aantal zelfdodingen onder jongeren kan verminderen. De STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds) helpt jongeren bij het versterken van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht. Volgens onderzoeker Daan Creemers van GGZ Oost Brabant is de kans op herhaling van een poging tot suïcide op latere leeftijd daardoor kleiner. 113Zelfmoordpreventie is zeer te spreken over deze screeningswijze. Dit meldt NOS. 

Sinds het schooljaar 2016/2017 vullen Brabantse scholieren in de tweede klas van de middelbare school vragenlijsten in over depressiviteit en suïcidale gedachten. Hieruit blijkt dat 10 procent van de jongeren kampte met depressieve gevoelens. Honderd van hen volgden een preventietraining die is opgezet door scholen in Noordoost- en Zuidoost-Brabant, de ggz, gemeenten en het Trimbos-instituut. Wanneer uit een vragenlijst blijkt dat iemand denkt aan zelfdoding, heeft hij of zij binnen twee dagen een gesprek bij een arts die een doorverwijzing naar de ggz meegeeft.

Wetenschappelijk onderbouwde aanpak

113 Zelfmoordpreventie is positief over de uitkomsten en ziet dit als dé aanpak om met suïcidepreventie om te gaan. “De brede aanpak is wetenschappelijk onderbouwd. Samen signaleer je suïcidaliteit sneller, is hulp minder versnipperd en sta je er als professional ook niet alleen voor”, zegt Gerdien Franx van 113 Zelfmoordpreventie.

Zelfdoding onder jongeren neemt toe

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg van 51 in 2018 naar 67 in 2019; een toename van 31 procent. Deze toename komt vooral op conto van jongens. Onder hen nam het aantal zelfdodingen toe van 30 naar 43. Bij meisjes ging het van 21 naar 24. Waar de stijging vandaan komt, zegt het CBS niet. 

Door: Nationale Onderwijsgids