Rol van literatuuronderwijs onderzocht bij ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen

Marloes Schrijvers richtte zich in haar promotieonderzoek op literatuuronderwijs. Ze bekeek in hoeverre dit type onderwijs geschikt is voor het ontwikkelen van zelfinzicht en inzicht in anderen. Ook bekeek ze met elke aanpak in de klas dat inzicht kan worden bevorderd. Dit meldt Stichting Lezen.

Haar onderzoek heeft twee bevindingen opgeleverd die waardevol zijn voor de praktijk. Allereerst stelt Schrijvers vast welke ontwerpregels het best gevolgd kunnen worden bij het ontwerpen van literatuurlessen, die zijn gericht op het bevorderen van zelfinzicht en sociaal inzichten.
 
Ten tweede concludeert ze dat een didactische aanpak, gebaseerd op deze ontwerpregels, er toe leiden dat leerlingen in havo 4 inzicht in zichzelf en in anderen ontwikkelden. Tevens gaven zij aan meer gemotiveerd te zijn voor literatuuronderwijs. 
 
Meer informatie is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids