De juiste middelbare school kiezen

De meeste scholen organiseerden in januari of februari een open dag. Kinderen konden toen kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen. Tegenwoordig is er ook veel informatie over scholen online te vinden. Hoe kies je uit een groot aanbod de juiste middelbare school voor je kind? Wij geven 5 tips. 

1. Begin op tijd met oriënteren

Om de juiste keuze te maken voor een middelbare school, is het verstandig om op tijd beginnen met het oriënteren op de verschillende middelbare scholen. Zo kun je rustig bekijken welke opties er zijn en kan de keuze voor de school doordacht worden gemaakt. Wanneer je bijvoorbeeld in groep 7 start met oriënteren,  krijgt je kind tijdig al een beeld van de middelbare school. 
 

2. Verdiep je in de verschillende soorten onderwijs  

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er verschillende soorten scholen: 

 • praktijkonderwijs
 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
 • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
Bovendien zijn er zowel openbare als bijzondere scholen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging, bijzondere scholen wel. Voorbeelden van bijzondere scholen zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke of islamitische scholen. 
 
Om aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kun je:
 • informatie vragen op de basisschool;
 • samen met je kind naar de open dag van een school gaan;
 • een school vragen naar de schoolgids of het schoolplan;
 • de kwaliteit van een school bekijken op de website Scholenopdekaart.nl van de VO-raad.

Elke school brengt daarbij ieder jaar een schoolgids uit met informatie over:

 • de lesmethode;
 • de organisatie van het onderwijs;
 • lestijden;
 • vakantierooster;
 • schoolkosten;
 • speciale programma's van een school. Bijvoorbeeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben, of kinderen die hoogbegaafd zijn.


3. Onderzoek wat bij je kind past

Wat voor type is je kind? En waar is je kind het meest bij gebaat in zijn haar ontwikkeling? Helpt een strakke structuur of juist veel vrijheid? Er zijn scholen die vasthouden aan het traditionele lesgeven, waarbij de docent de belangrijkste kennisoverdrager is. Er zijn echter ook scholen waarbij leerlingen een persoonlijke leerroute volgen. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Leerlingen krijgen dan op jonge leeftijd al diverse verantwoordelijkheden. 

Onderwerpen waar je ook over kunt nadnken, zijn bijvoorbeeld het gebruik van computers en iPads op school, hoe de school omgaat met leer- en gedragsproblemen, of er bjivoorbeeld een pestprotocol is en of de school extra’s biedt op het gebied van cultuur sport of taal. 

4. Ontwikkeling gedurende gehele basisschoolperiode

Een kind ontwikkelt zich gedurende de gehele basisschoolperiode, maar momenteel ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. Om dit te benadrukken verandert de naam van de eindtoets naar doorstroomtoets.

In groep 8 geven basisscholen bovendien een schooladvies waarin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. De school kijkt daarbij onder andere naar:

 • aanleg en talenten van een leerling;
 • leerprestaties;
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.
Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de middelbare school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het plaatsingsadvies is een nadere toelichting op het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.
 

5. Verdiep je in de aanmeld- en toelatingsprocedure

Je kunt je kind op meerdere middelbare scholen aanmelden. Het is verstandig je bij de schoolkeuze op meerdere scholen te richten. Bepaalde scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Je moet dan misschien kiezen voor een andere school.

De school voor voortgezet onderwijs baseert de toelating op het schooladvies. Maar een middelbare school mag leerlingen weigeren die het geloof of de onderwijsvisie van de school niet steunen. Dat mag een school alleen doen op basis van een eenduidig toelatingsbeleid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Rijksoverheid, Ouders & Onderwijs, Ouders van Nu, VO Raad