Koningin Máxima bij ondertekening pact voor een schuldenzorgvrij Nederland

Koningin Máxima ontvangt woensdagmiddag 18 maart op Paleis Noordeinde wethouders van ruim 40 gemeenten voor de ondertekening van het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’ in samenwerking met Stichting SchuldenlabNL. Koningin Máxima houdt een toespraak, evenals staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt Rijksoverheid.

De ondertekenaars van het pact gaan samen met SchuldenlabNL werken aan vermindering van de schuldenproblematiek in hun gemeente. Hierbij kiezen de gemeenten in principe minimaal twee van de vier methoden die door SchuldenlabNL zijn geïdentificeerd als een beproefde aanpak om mensen schuldenzorgvrij te maken.
 
Het gaat om: Collectief Schuldregelen, Doorbraakmethode, Jongeren Perspectief Fonds en Nederlandse Schuldhulproute. De keuze voor een aanpak is mede afhankelijk van de soort schuldenproblematiek. Naast wethouders zijn ook vertegenwoordigers uit andere overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties en energieleveranciers aanwezig.
 
De bijeenkomst op Paleis Noordeinde is een vervolg op de werkconferentie van SchuldenlabNL in Utrecht op 6 november 2019. Toen spoorde Koningin Máxima partijen in de schuldhulpverlening aan om binnen drie maanden concrete afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van schulden.
Naast de toespraken van Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ark vertelt een aantal mensen over hun persoonlijke ervaringen en de impact van de schuldhulpverlening op hun leven.
 
Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima was aanwezig bij de oprichting en ook bij de lancering van het lokale Schuldenlab Almelo op 19 juni 2019.
 

Wat is het Jongeren Perspectief Fonds?

Aan de schuldeisers van een jongere wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.
 
Het fonds kan ook worden ingezet om in noodzakelijke kosten te voorzien omdat bijvoorbeeld de ouders van een jongere schulden hebben. Te denken valt aan een voorschot van het schoolgeld om weer met een opleiding te beginnen. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school of werk. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids