ZonMw: Sportimpuls stimuleert structureel sportaanbod

Van de sport- en beweegaanbieders die in de periode 2015-2017 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert 89 procent deze nog volledig of gedeeltelijk uit. Bij 11 procent zijn de activiteiten gestopt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017’ dat door het Mulier Instituut in opdracht van ZonMw is uitgevoerd. Dit meldt ZonMW.

De belangrijkste redenen voor het stoppen van activiteiten zijn gebrek aan financiële middelen bij de uitvoerende organisaties en de doelgroep in combinatie met weinig vraag naar het aanbod vanuit de doelgroep.
Het onderzoek is een vervolg op eerdere borgingsonderzoeken waarin de borging van de subsidierondes 2012-2013 en ronde 2014 Sportimpulsprojecten centraal stond.
 
De belangrijkste resultaten zijn: 
  • Cofinanciering van activiteiten door lokale uitvoerders lijkt positief bij te dragen aan de (financiële) borging van activiteiten.
  • Bij bijna 75 procent van de projecten waarin is samengewerkt met andere partijen heeft de Sportimpuls gezorgd voor blijvende en geïntensiveerde samenwerking met (een deel van) deze partijen.
  • Het deel van de deelnemers dat structureel is gaan sporten en bewegen varieert tussen de projecten. Bij de JILIB-projecten lijkt het aandeel deelnemers dat structureel blijft sporten en bewegen lager te zijn dan bij de reguliere- en KSG-projecten.
  • Bijna alle voortgezette JiLiB- en KSG-projecten zetten in op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De daadwerkelijke ouderbetrokkenheid in de praktijk valt, vooral de bij JILIB-projecten, tegen.
 
De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit de vorige borgingsonderzoeken. Het meest opvallende verschil is dat binnen het huidige onderzoek respondenten veel vaker aangaven dat de samenwerking met de buurtsportcoach is geïntensiveerd en/of uitgebreid (door 77 procent van de respondenten genoemd) ten opzichte van de vorige borgingsonderzoeken (53-54 procent).
 
Door: Nationale Onderwijsgids