Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning gepubliceerd

Het CBS publiceert jaarlijks de StatLine-tabel ‘Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren’. Hierin zijn onder de overige uitgaven door huishoudens cijfers opgenomen over ‘Boeken, leermiddelen, OV en bijles’. Dit meldt het CBS.

Het CBS ontvangt regelmatig verzoeken van derden voor een afsplitsing van de uitgaven aan bijlessen en huiswerkbegeleiding.
 
Deze maatwerktabel bevat de uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining voor schoolgaande kinderen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de periode 1995-2018.
 
De hier uitgaven zijn het resultaat van een grove raming die nog onder bewerking is. CBS werkt aan de verbetering van de ramingsmethode en het binnen halen van structureel beschikbare brondata.
 
De tabel met de uitgaven is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids