Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden zijn twee leerkrachten op non-actief gesteld. De reden hiervoor is dat ze ‘meer dan alleen professioneel contact’ zouden hebben gehad met twee leerlingen. De school laat weten enorm geschrokken te zijn. Dit meldt de NOS.

De school maakt niet bekend wat er precies is voorgevallen. Door het onderzoek naar de eerste leerkracht kreeg de school een melding binnen over de andere leerkracht. Beiden zitten nu thuis. In overleg met de Onderwijsinspectie zal een extern onderzoek worden uitgevoerd. De leerlingen om wie het gaat zitten overigens inmiddels niet meer op de school, omdat ze hun diploma al behaald hebben. 
 
Joost Visser, lid van het bestuur van CVO Noord-Fryslân, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, laat weten bezorgd te zijn. Hij stelt de veiligheid van leerlingen voorop, en wil daarom dat uitgezocht wordt wat er precies is gebeurd.
 
Voor de leerlingen van het Beyers Naudé wordt professionele hulp beschikbaar gesteld. Tevens kunnen ouders tijdens een speciale inloopavond vragen stellen over deze situatie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids