Normal_slob__onderwijs__minister

Volgens onderwijsminister Arie Slob oordeelt de regering niet over de inhoud van leermiddelen. Dit meldt hij in antwoord op Kamervragen van de PvdA over stereotypering in lesboeken. 

Stereotypering in lesmateriaal

Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid van de PvdA vroeg de minister naar de stereotypering in lesmateriaal. Uit onderzoek van Judi Mesman, hoogleraar maatschappelijke vraagstukken jeugd bij de Universiteit Leiden, bleek dat er veel stereotiepe beelden voorkomen in Nederlandse schoolboeken. Er staan veel minder vrouwelijke dan mannelijke personages in en ook relatief weinig personages met een niet-Westerse achtergrond. 
 

Vrijheid van het onderwijs

Minister Slob laat weten dat het de regering niet past om hier een oordeel over te vellen, ‘gezien de vrijheid van het onderwijs en van meningsuiting, de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren.’ Hij voegt eraan toe dat de regering eraan hecht de formele verantwoordelijkheidsverdeling omtrent de inhoud en (redactionele) uitvoering van leermiddelen te respecteren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids