Normal_rss_entry-206207

In Nederlandse schoolboeken komen veel stereotiepe beelden voor. Er staan veel minder vrouwelijke dan mannelijke personages in en ook relatief weinig personages met een niet-Westerse achtergrond. Dat concludeert Judi Mesman, hoogleraar maatschappelijke vraagstukken jeugd bij de Universiteit Leiden.

Ze onderzocht alle in Nederlandse brugklassen gebruikte schoolboeken voor Nederlands en wiskunde. Vrouwen zijn systematisch ondervertegenwoordigd in deze boeken, ontdekte Mesman. Ook waren personages met een beroep veel vaker man dan vrouw, en hadden de vrouwen met een beroep minder verschillende beroepen dan de mannen. Vrouwen waren iets oververtegenwoordigd onder personages in de ouderrol en personages met een huishoudelijke taak. Mannen waren juist enigszins oververtegenwoordigd onder personages die wetenschapper of topsporter waren, of een technische activiteit deden.

Door: ANP