Normal_afval

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe tool ontwikkeld die scholen helpt bij het afsluiten van duurzame afvalcontracten. Inkopers worden stap voor stap begeleid door het inkoopproces, zodat restafval tot een minimum wordt beperkt en waardevolle afvalstromen een nieuw leven krijgen. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Bij de inkoop van materiaal zoals schriften, meubilair en computers, kiezen scholen steeds meer voor duurzame leveranciers en producten, maar hun afvalbeheer verloopt vaak stroef. Met de website slimmetschoolafval.nl wil Rijkswaterstaat de kloof dichten tussen inkopers op scholen en duurzame afvalverwerkingsbedrijven, om zo afvalscheiding en -preventie te bevorderen. In vier stappen reikt de tool praktische tips aan, belangrijke aandachtspunten, praktijkvoorbeelden en een lijst met concrete geschiktheidseisen en gunningscriteria voor een aanbesteding.
 

Belang van de tool

Bregt van der Pool, projectleider en inkoper bij Schoolinkoop, onderstreept het belang van de tool: “De tool geeft een duidelijk inzicht in de verschillende stappen die scholen moeten ondernemen om tot een contract te komen. Er wordt gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie en het belang van goed contractmanagement. Dat zijn elementen die vaak over het hoofd worden gezien.”
 

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat zich dagelijks inzet voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De tool ‘Slim met schoolafval’ is een onderdeel van het programma ‘Afval op school’ dat scholen stimuleert hun afvalstromen te verduurzamen. Meer informatie is te vinden op VANG Buitenshuis en Rijkswaterstaat.nl
 
Door: Nationale Onderwijsgids