Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Op het Schoonhovens College in Schoonhoven hebben vijf docenten het vak Academische Vaardigheden ontwikkeld. Het ministerie van onderwijs heeft dit vak nu erkend als schooleigen examenvak. Dit meldt VOS/ABB.

Het vak Academische Vaardigheden wordt al sinds enkele jaren gegeven aan alle leerlingen in de bovenbouw van het vwo. Academische Vaardigheden is in samenspraak met medewerkers van de Erasmus Universiteit ontwikkeld voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vwo. De school wil met het vak de overstap naar het hoger onderwijs vergemakkelijken. 
 
Het vak is nu door het ministerie van onderwijs erkend als schooleigen examenvak. De school spreekt van een unieke situatie. Het komt bijna nooit dat een nieuw examenvak wordt erkend, schrijft VOS/ABB.
 
Door: Nationale Onderwijsgids