Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Meisjes vanuit elk brugklastype behalen gemiddeld een schooldiploma van een hoger niveau dan jongens. Meisjes behaalden vaker dan jongens een havo- of vwo-diploma, jongens behaalden vaker dan meisjes een diploma van een van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (-basis of -kader). Bij het definitieve schooladvies van de basisschool en bij de start in het voortgezet onderwijs waren er nog nauwelijks niveauverschillen tussen jongens en meisjes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Weinig verschil jongens/meisjes bij citotoets en start brugklas 

Voor de start in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2010/2011 deden veel leerlingen de Citotoets, waaruit een advies voor het voortgezet onderwijs vloeide. In 2010 scoorden meisjes bijna even goed als jongens op deze toets. Ook de startpositie in het voortgezet onderwijs van jongens verschilt weinig met die van meisjes. 
 

Verschil jongens-meisjes neemt geleidelijk toe 

In de eerste drie jaar van voortgezet onderwijs lopen jongens vaker vertraging op dan meisjes en stromen vaker zonder diploma uit het voortgezet onderwijs. 
 
Meisjes haalden vaker (43,2 procent) dan jongens (38,2 procent) een havo- of vwo-diploma. Jongens behaalden met 24,7 procent vaker dan meisjes (21,8 procent) een vmbo-b- of vmbo-k-diploma. Naar verhouding behaalden bijna evenveel jongens als meisjes een diploma vmbo-gt.
 
Ongeveer 12,1 procent van de leerlingen was uit het voortgezet onderwijs (vo) gestroomd zonder een diploma. Jongens doen dit met 13,0 procent vaker dan meisjes (11,2 procent). Een deel van hen zal voortijdig schoolverlater zijn, anderen stroomden door naar mbo, vavo of particulier onderwijs. 
 

Niveau diploma meisjes binnen zeven jaar voortgezet onderwijs hoger dan dat van jongens

Binnen elk onderscheiden brugklastype blijken meisjes binnen zeven jaar gemiddeld op een hoger schooldiploma-niveau uit te komen dan jongens. Van de leerlingen met vwo-advies die in een vwo-brugklas startten, haalde 73,5 procent van de meisjes en 66,9 procent van de jongens daadwerkelijk een vwo-diploma. De jongens die waren begonnen in een vwo-brugklas sloten vaker dan meisjes af met een havodiploma.
 
Na de start in een havo/vwo-brugklas behaalde 32,2 procent van de meisjes na zeven jaar een vwo-diploma, tegenover 24,8 procent van de jongens. Jongens stromen met 17,0 procent vaker dan meisjes (10,5 procent) met een vmbo-gt-diploma een niveau lager uit.
 
Van de leerlingen die in een vmbo-brugklas startten, behaalden meisjes ook vaker dan jongens een diploma van een hoger niveau. Daarnaast stromen jongens die gestart zijn in een vmbo-brugklas vaker zonder vo-diploma uit dan meisjes. Dit kan voor een deel voortijdige uitstroom zijn, maar het kunnen ook leerlingen zijn die doorstromen naar een entreeopleiding in het mbo of meedoen aan een experimentele doorlopende leerlijn vmbo-mbo.
 
Door: Nationale Onderwijsgids