Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Dit schooljaar gaat een pilot van start met gemengde onderbouwklassen van praktijkonderwijs (pro) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Het aanbieden van onderwijs op maat moet de kansen van leerlingen bevorderen. 

Maximaal 30 gemengde klassen gaan in de pilot een combinatie aanbieden van pro en vmbo. Elke combinatie bestaat uit een pro-school en een vmbo-school.
 
Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.
 
In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid