Normal_kinderen_techniek_onderzoek_chemie_scheikunde_proefje_experiment_wetenschap

Omdat sommige scheikundeproeven te gevaarlijk of kostbaar zijn voor een middelbare school om zelf uit te voeren, bedacht de Universiteit Utrecht een rondreizend practicum. Dit stelt leerlingen toch in staat proefjes uit te voeren en ingewikkelde thema’s inzichtelijk te maken. Het initiatief wordt met 40.000 euro gesubsidieerd door de vicedecanen van de Nederlandse bètafaculteiten. Dit meldt de Universiteit van Utrecht.

De afgelopen twee jaar heeft de universiteit het rondreizend practicum aan meer dan vijftien scholen aangeboden. Tweede- en derdejaars studenten begeleidden daarbij de proefjes in de klas. Het practicum is ontwikkeld met een kleine subsidie vanuit het departement Scheikunde. Met de nieuwe subsidie kan het practicum uitgebreid worden en op meerdere scholen worden gegeven. Tevens krijgen de universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Twente de mogelijkheid soortgelijke practica te ontwikkelen.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids