Normal_rss_entry-189610

Middelbare scholen in regio's waar het aantal leerlingen afneemt, krijgen extra geld om die daling het hoofd te bieden. Daarvoor is de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar beschikbaar, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Vanuit het onderwijs wordt al langer gevraagd om meer geld voor scholen in krimpregio's. Met name in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen scholen kopje onder te gaan door een gebrek aan leerlingen.

Het kabinet trekt de komende twee jaar in totaal 25 miljoen euro extra uit. Als de komende vijf jaar de krimp harder doorzet dan verwacht, kan ook geld dat daardoor niet nodig is voor de bekostiging van onderwijs worden ingezet om scholen te helpen. Het totale budget kan dan oplopen tot 48 miljoen euro per jaar.

Samenwerking of fusie

"De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land", zegt Slob. "Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden." Hoe het geld besteed wordt, zal volgens de minister per geval verschillen.

Sommige scholen zullen gebaat zijn bij meer samenwerking of zelfs een fusie. Er zullen ook vestigingen helemaal de deuren moeten sluiten, maar dat moet juist voorkomen worden als leerlingen daardoor te ver moeten fietsen naar school.

Maximale afstand

Slob studeert nog op details over de regeling, zoals bijvoorbeeld de maximale afstand tussen scholen. In ieder geval wil hij voorkomen dat er "witte vlekken" op de kaart ontstaan, omdat anders "de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden in het geding komt".

Het financiële effect van de regeling is "voor de sector als geheel beperkt", aldus Slob. Hij wijst erop dat jaarlijks 8 miljard euro wordt uitgegeven aan het voortgezet onderwijs.

Door: ANP