Normal_klaslokaal345

In het afgelopen jaar zijn er tien aanvragen gedaan voor het oprichten van een islamitische middelbare school. Deze aanvragen, alle gedaan voor de vier grote steden, zijn afgewezen omdat niet kon worden aangetoond dat de scholen genoeg leerlingen zouden kunnen krijgen. Dit meldt NOS.

Geen van de scholen in oprichting kon voldoen aan de zogenaamde stichtingsnorm: het wettelijk vereiste minimaal aantal leerlingen per schooltype, gebaseerd op het aantal basisscholen in de buurt. Die norm lijkt vrij streng: in Den Haag zijn er bijvoorbeeld vijf islamitische basisscholen, maar dat blijkt niet voldoende om te garanderen dat er genoeg leerlingen zullen zijn voor het oprichten van een islamitische middelbare school.  
 
Wel komt er op termijn een nieuwe wet die het mogelijk maakt om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruik maken van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids