Normal_rss_entry-188146

De informatieverstrekking door de AIVD aan overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum komt onder de loep. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft woensdag een kort onderzoek daarnaar aangekondigd. Aanleiding is het nog steeds voortdurende debat in de samenleving over bijvoorbeeld de juistheid van de informatie die van de AIVD kwam.

Het Haga Lyceum in Amsterdam is in opspraak geraakt na berichten van de AIVD. Volgens die veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. De school verzet zich tegen die conclusies.

Het onderzoek heeft betrekking op "alle vormen van gegevensverstrekking aan overheidsinstanties door de AIVD over de school, diens bestuurders en/of andere personen verbonden aan de school in de periode 2018/2019". Dat heeft de CTIVD laten weten aan de Eerste en Tweede Kamer en aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zo is er informatie gestuurd naar de gemeente Amsterdam, de betrokken ministers en naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Uit het onderzoek nu moet blijken of die informatieverstrekking terecht was en noodzakelijk.

De AIVD laat in een reactie weten nog altijd achter de waarschuwing voor salafistische aanjagers in het onderwijs te staan. "Wij hebben vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Onze signalen komen met de hoogste zorgvuldigheid tot stand. Wanneer er getwijfeld wordt over het waarheidsgehalte hiervan, is het goed dat er een onafhankelijke commissie is die kan vaststellen of onze signalen in lijn zijn met de feiten uit ons inlichtingenonderzoek."

De CTIVD is de toezichthouder van de AIVD en voert vaker onderzoeken uit naar de rechtmatigheid van het handelen van de veiligheidsdienst. Het rapport moet in oktober klaar zijn.

Door: ANP