Normal_religie__godsdienst__kerk__geloof

Volgens minister Arie Slob kwam de SGP met een overbodige motie om leerlingen van openbare scholen vrij te stellen van gebed of andere religieuze handelingen, wanneer ze daar niet aan willen meedoen. In de wet staat namelijk al dat deze leerlingen niet verplicht zijn hieraan deel te nemen. Dit meldt de Tweede Kamer. 

De SGP verzocht om de wet zo aan te passen dat in het openbaar onderwijs op verzoek van ouders vrijstelling wordt verleend van deelname aan religieuze handelingen die ingaan tegen hun overtuiging, zoals het knielen in een moskee. In een kamerbrief reageert minister Slob dat het Nederlandse onderwijsstelsel voldoende waarborgen biedt dat de reguliere onderwijsprogramma’s op scholen voor openbaar onderwijs op religieus en levensbeschouwelijk vlak neutraal zijn en leerlingen dus niet kunnen worden verplicht aan religieuze handelingen deel te nemen. De introductie van een vrijstelling zou volgens hem daarom zelfs een averechts effect hebben, omdat dit veronderstelt dat dit wel het geval zou kunnen zijn. 
 
De positie van ouders met betrekking tot de neutraliteit van het openbaar onderwijs is volgens de minister voldoende geborgd, omdat ouders via de medezeggenschap invloed mogen uitoefenen op het beleid in schoolplannen. Zij hebben tevens de mogelijkheid een melding te doen bij de inspectie, wanneer zij van mening zijn dat de school niet de door de wet geëiste neutraliteit vertoont.