Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Advocaat Wouter Pors van het Cornelius Haga Lyceum zegt een kort geding voor te bereiden om te voorkomen dat een rapport van de Onderwijsinspectie gepubliceerd wordt. In het conceptrapport, dat nog vertrouwelijk is, zouden allerlei oordelen worden geveld die niet te herleiden zijn tot wettelijk normen. Dit meldt Het Parool.

Volgens Pors krijgt het Haga Lyceum een onvoldoende van de Onderwijsinspectie. Dit zou niet liggen aan de onderwijskwaliteit, maar zou het gevolg zijn van kritiek op het schoolbestuur en op directeur Soner Atasoy. De samenstelling van het bestuur zou te eenzijdig zijn en de school zou mee moeten doen om pluriformiteit en burgerschap te bevorderen. Ook zou de samenwerking van de directeur met de overheid te wensen over laten. Pors bestrijdt dit. “In dit rapport staan allerlei meningen die niet tot wettelijke normen zijn te herleiden. De inspectie heeft zich niet beperkt tot zijn taak als toezichthouder,” zegt hij tegen Het Parool.
 
In een deel van de conclusies uit het rapport kan Pors zich wel vinden. Volgens hem heeft de inspectie geen aanwijzingen gevonden dat er op de school een klimaat heerst dat leerlingen aanmoedigt zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Ook zou salafisme geen rol spelen en zouden er geen zaken zijn aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van een democratische rechtsstaat.
 
De Onderwijsinspectie deed in oktober vorig jaar ook onderzoek op het Haga Lyceum waar een conceptrapport uit voortkwam. Daarin kreeg de school een positieve beoordeling. De inspectie besloot echter tot een nieuw onderzoek na een waarschuwing van de AIVD. Die meldde dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids