Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

De invoering van de wet die de doorstroom van vmbo’ers naar de havo moet versoepelen loopt vertraging op. Dat betekent voor veel vmbo’ers dat zij toch nog moeten voldoen aan de extra eisen die hun school kan stellen om na hun vmbo-examen in te stromen in havo 4. Dit meldt de Volkskrant. 

Tot nu toe was het zo dat scholen uiteenlopende eisen aan vmbo’ers kunnen stellen, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit bij het programma op het havo. Maar omdat deze eisen te vaak onduidelijk en per school verschillend zijn, kondigde voormalig staatsecretaris Sander Dekker in januari 2017 aan dat er een wettelijk doorstroomrecht zou komen voor vmbo’ers die naar de havo willen. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen. Ook maakte Dekker korte metten met de eis van middelbare scholen dat vmbo’ers die willen stapelen niet mogen blijven zitten.
 
Nu blijkt dat deze doorstroomwet niet op tijd klaar is. Dat betekent voor veel vmbo’ers dat zij toch nog moeten voldoen aan de extra eisen die hun school kan stellen om na hun vmbo-examen in te stromen in havo 4. Veel scholen willen bijvoorbeeld dat vmbo’ers een gemiddelde van 6,8 op hun diploma hebben. Voor enkele honderden vmbo’ers kan dit betekenen dat ze toch niet naar de havo kunnen doorstromen, omdat hun gemiddelde niet hoog genoeg is volgens hun eigen school. 
 
Het ministerie van Onderwijs laat aan de Volkskrant weten dat het nog wel een poosje kan duren voordat de wet daadwerkelijk in kan gaan. Binnenkort wordt het in de Tweede Kamer behandeld, en daarna moet het nog langs de Eerste Kamer. Er komt geen coulanceregeling voor gedupeerde vmbo’ers.
 
Door: Nationale Onderwijsgids