Normal_legs-407196__340

De VO-raad staat achter het gisteren gelanceerde actieplan om de jeugdzorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren, maar vindt dat het onderwijs daarin vergeten wordt. De raad pleit daarom voor meer betrokkenheid van de onderwijssector bij de plannen. Dit meldt de VO-raad.

Gisteren werd het actieplan van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van Volksgezondheid gelanceerd om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Dat wordt gerealiseerd door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector.

De VO-raad signaleert echter dat het onderwijs nauwelijks is meegenomen in de plannen en tot nu toe ook niet of nauwelijks wordt betrokken bij de uitvoering ervan. Als de verblijfsduur in gesloten instellingen korter wordt, komen jongeren eerder in een meer open setting terecht; samenwerkingsverbanden/scholen worden dan verantwoordelijk voor het realiseren van goed thuisnabij onderwijs aan deze jongeren, aldus de VO-raad. De raad wijst erop dat in een aantal regio’s al grote problemen ontstaan omdat het onderwijs niet vanaf het begin betrokken wordt bij de aanbesteding, inkoop en vormgeving van de zorg voor kwetsbare jongeren.

Door: Nationale Onderwijsgids